online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Harmonogram zberu separovaného odpadu

HARMONOGRAM VÝVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU - február 2023
Plasty, tertrapaky, kov:   24.02.2023
Papier, lepenka(kartón): 10.02.2023
Sklo: 14.02.2023

Upozorňujeme občanov, že zamestnanci zberovej spoločnosti realizujú vývoz separovaných zložiek už od 06:00 hodiny ráno.  Prosíme,  aby  ste si vrecia a nádoby vyložili v deň vývozu zavčasu ráno. 
10.2.2023 bude posledný vývoz 1100l kontajnerov na papier a po tomto termíne už musíte zbierať papier do modrých vriec alebo plastových 120l nádob modrej farby. Termín vývozu separovaného zberu bude zverejený koncom mesiaca. Sklo sa naďalej bude zbierať do spoločných 1100 l kontajnerov zelenej farby. Prosíme občanov, aby do nich nevhadzovali iné druhy separovaného odpadu. Ďakujeme za porozumenie. .