Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
16.12.2019VZN č.3/2015Dodatok č.2 k VZN č.3/2015e2016_Dodatok-č.2-k-VZN-č.3_2015-dane-z-nehnuteľnosti.pdf
16.12.2019VZN č.5/2015Dodatok č.2 k VZN č.5/2015c0aac_Dodatok-č.2-k-VZN-č.5_2015-poplatok-odpady.pdf
16.12.2019VZN č.7/2015Dodatok č.1 k VZN č.7/2015b51e9_Dodatok-č.1-k-VZN-č.7_2015-daň-za-ubytovanie.pdf
16.12.2019VZN č. 2/2019Návrh VZN č. 2/2019 o umiestnňovaní volebných plagátov na území obce Konskáa67c3_Návrh-VZN-č.-2_2019-o-umiestnňovaní-volebných-plagátov.pdf
10.06.2019VZN 1/2019VZN 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska…zverejnenéd793a_VZN-1_2019_prevádzkový-poriadok-pohrebiska.pdf
04.12.2017VZN č. 1/2017VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Konská7c7f4_VZN-č.-1_2017-zavedenie-a-poskytovanie-elektronických-služieb.pdf
27.06.2016VZN č. 2/2016VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Konskáfd93f_VZN-č.-2_2016-o-nakladaní-s-odpadmi-na-území-obce-Konská.pdf
23.04.2016VZN č. 1/2016VZN č. 1/2016 miestna daň za psa a o podmienkach držania psov na území obce Konská4d93b_VZN-č.-1_2016-daň-pes.pdf
18.11.2015VZN č.2/2015VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií9b362_VZN-č.2_2015-poskytovanie-dotácií.pdf
18.11.2015VZN č.3/2015VZN č.3/2015 dane z nehnuteľnostia5491_VZN-č.3_2015-dane-z-nehnuteľnosti1.pdf
18.11.2015VZN č.5/2015VZN č.5/2015 poplatok za odpadyae4f7_VZN-č.5_2015-poplatok-odpady.pdf
18.11.2015VZN č.7/2015VZN č.7/2015 daň za ubytovanie71ec4_VZN-č.7_2015-daň-za-ubytovanie.pdf
18.11.2015VZN č.6/2015VZN č.6/2015 daň – verejne priestranstvobedf7_VZN-č.6_2015-daň-za-verejne-priestranstvo.pdf
18.11.2015VZN č.8/2015 VZN č.8/2015 o nájme nebytových priestorov obce Konskáb3434_VZN-č.8_2015-o-prenajmoch-obce-Konská.pdf
30.06.2015VZN č.1/2015VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Konskáacf43_VZN-č.1_2015-náhradné-zásob.-vodou-a-zneškodňovanie-žúmp.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac
Vypnúť
sneženie