Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručenie
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obeckonskalm@gmail.com


Elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Menovanie zapisovateľky pre voľby

prezidenta SR v roku 2019

Michaela DERMEKOVÁ


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby prezidenta SR v roku 2019

Názov okrsku                  Volebná miestnosť

Volebný okrsok č. 1       Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská