online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Elektronická adresa na doručenie

žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obeckonskalm@gmail.com

na 1.kolo do 6.3.2024
na 2.kolo do 18.3.2024


Elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Menovanie zapisovateľky pre voľby

prezidenta SR v roku 2024

Michaela DERMEKOVÁ


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby prezidenta SR v roku 2024

Názov okrsku                  Volebná miestnosť

Volebný okrsok č. 1       Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská

 


Informácie pre voliča