online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej

Obec Konská bola úspešná pri ŽoNFP na projekt cez MAS Horný Liptov vo výške 20.000,-€.
Projekt je zameraný na rozšírenie infraštruktúry športového areálu pri zrekonštruovanom multifunkčnom ihrisku v našej obci.
Bude postavená budova na odkladanie športového materiálu a bude slúžiť pri rôznych športových a kultúrno - spoločenských podujatiach. V rámci projektu bude pre deti nainštalovaná vzduchová trampolína, prvá svojho druhu na Liptove. Reaalizácia projektu je plánovaná v mesiacoch máj až november tohoto roku 2021.
V prvej fáze by sme chceli zrealizovať osadenie trampolíny, aby ju počas letných prázdnin už mohli deti využívať.