online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Zástupkyňa starostu obce

Mgr. Gabriela KUNOVÁ
zástupkyňa starostu obce

funkčné obdobie
Od  14. decembra 2022 – doteraz
/poverená zastupovaním starostom obce na celé funkčné obdobie./