Úvodná stránka

Sčítanie obyvateľov 2021

Obec Konská vyzýva všetkých občanov:

 

Dodržujme nariadenia hlavného hygienika a obmedzenia na základe vyhláseného núdzového stavu na území SR.

 

Dodržiavajme zásady R.O.R.

Nosme správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
Dodržiavajme odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
Umývajme, či dezinfikujme si často a dôkladne ruky.

a


Testovanie Liptovský Ondrej

od pondelka 1.3. 2021 potrebný test nie starší ako 7 dní

Najbližšie testovanie pre obyvateľov Konskej a okolitých obcí sa uskutoční

v sobotu 6.3.2021 v nasledovných časoch:

8:00 h – 11:45 h

vykonávanie odberov a vyhodnocovanie testov

12:00 h – 12:30 h …… prestávka na obed

12:30 h – 16:15 h

vykonávanie odberov a vyhodnocovanie testov

16:30 h – 17:00 h ….. prestávka na večeru

17:00 h – 19:00 h

vykonávanie odberov a vyhodnocovanie testov.

 

Mobilné odberové testovacie miesta COVID-19…prehľad MOM schválených RUVZ L.Mikuláš


Prechod na COVID automat

od  08. februára 2021 prechádzame na COVID automat, otváranie MŠ a I. stupňa ZŠ , posledné ročníky SŠ, pracujúci sa budú musieť od 8.02.2021 preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Pre občanov obce Konská bude možné využiť možnosť na testovanie spoločne s obyvateľmi okolitých obcí v Kultúrnom dome obce Liptovský Ondrej. Testovanie bude len jeden deň a to

Piatok  05.02.2021 od 08:00h do 19.30h

Prestávky od 11:45h – 12:30h a 16:45h -17:30h. Posledný odber pol hodiny pred koncom resp. prestávkou.  


AKO SA SČÍTAŤ?

Všetky potrebné informácie k sčítaniu obyvateľov nájdete na www.scitanie.sk

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

 

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe

od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

 


Celoplošné testovanie na COVID-19 pre občanov obce Konská

bude realizované  spoločne s obyvateľmi okolitých obcí: Beňadiková, Jamník, Jakubovany a Liptovský Ondrej.  Testovanie bude prebiehať ako naposledy v Kultúrnom dome Liptovský Ondrej

(adresa  Liptovský Ondrej 84, 032 04)

v nasledovných termínoch:

štvrtok 21.01.2021 od 13.00hod do 19.30 hod

Piatok  22.01.2021 od 08hod do 19.30hod

Sobota 23.01.2021 od 08.hod do 19.30  hod

Nedeľa  24.01.2021 od 08.hod do 12.00hod

Prestávky od 12:00h – 12:30h a 17:00h -17:30h. Posledný odber pol hodiny pred koncom resp. prestávkou.  Nebudú určené dni pre jednotlivé obce. V prípade veľkého počtu budú vydávané časenky. 

 


Celoplošné testovanie na COVID-19

Testovanie občanov na COVID-19 bude prebiehať spoločne s občanmi obcí L. Ondrej a Jamník.

Odberné miesto bude zriadené v kultúrnom dome obce L. Ondrej.

Otestovať sa môžete počas najbližších víkendov

(31.10. – 1.11.2020 a 7. – 8.11.2020).

V čase od 7:00 h -13:00 h a 14:00 h -22:00 h

(posledný odber o 21:30 h). 

  


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru opäť vyhlásený

na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš

 od 13.8.2020 od 7:00 h – do 3.9.2020 7:00 h

Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve. 


Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva  v Konskej a nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Konskej o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Matúš KOVÁČ.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva v Konskej uvoľnil zvolený poslanec Patrik DERMEK a to písomným vzdaním sa svojho mandátu prijatého dňa 27. mája 2020.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Konskej 3. júna 2020                                                     

Ing. Miroslav KAMHAL

 


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v čase od 7.4.2020 7:00 h – do 16.5.2020 16:00 h ČZNVP_LM_odvolanie


Darovanie 2% resp. 3%

pre DHZ Konská

Ak chcete podporiť našich hasičov, tak požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatenej dani a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% resp. 3% pre DHZ Konská.

Obe tlačivá sú priložené a editovateľné.

Potvrdenie-o-zaplateni-dane_zamestnávateľom

Vyhlasenie-o-poukazani-dane dhz Konská

V prípade otázok ako postupovať pri darovaní 2% pre našich hasičov kontaktujte Matúša Kováča alebo starostu obce. Termín na odovzdanie sa predĺžil na mesiac od konca pandémie. 

Kto zatiaľ nedaroval svoje 2% tak môže ešte stále urobiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí poukázaním podielu zaplatenej dane pomôžu k rozvoju nášho zboru dobrovoľných hasičov a k výchove mladých nasledovníkov.


POŠTA LIPTOVSKÝ ONDREJ

BUDE PRE VEREJNOSŤ

s platnosťou do 23.3.2020 do odvolania

OTVORENÁ 

Pondelok – Piatok

v čase od 7:00h do 10:00 h.


O Z N A M – Zmena režimu dopravy

od 16.3.2020 do 27.3.2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu budú predbežne od 16.3.2020 do 27.3.2020 zatvorené všetky školy a školské zariadenia na území SR. Z uvedeného dôvodu informujeme cestujúcich, že autobusy MAD a PAD prevádzky Liptovský Mikuláš budú do odvolania premávať v režime „školské prázdniny“, t. j. ako premávali aj počas jarných prázdnin.


Vážení občania, 

dovoľujeme si Vás informovať, že Obecný úrad v Konskej z preventívnych dôvodov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  v platnom znení a verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020

 

obmedzuje úradné hodiny pre verejnosť

do odvolania

 

Ide o prevenciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku, aby sme ochránili našich občanov aj zamestnancov.
 Všetky služby budeme pre Vás naďalej zabezpečovať na základe písomných žiadostí doručených poštou, elektronicky /email/ alebo telefonicky.
 V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky na číslach:
0911 595 242 – starosta obce
0911 639 973 – administratívna pracovníčka
044 595242 – obecný úrad
alebo e-mailom na adrese: obeckonskalm@gmail.com
 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2


Rozhodnutia UVZ SR

Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška (pdf)

Rozhodnutie – karanténa – verejná vyhláška (pdf)

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (pdf)4.Konštiansky Batôžkový Ples

Na známosť Vám dávame že 15.2.2020
o 19.00 hod sa na Konskej dobre zabávame.
Stretneme sa ako vždy v Dome kultúry.
Plesačka to bude istá veď hrá Duo Navista.
Vstupné 7 €.
Samozrejme bohatá tombola.

Nezabudnite si batôžtek
plný dobrej nálady a dobrôt.
Predaj vstupeniek potraviny Konská.


K A R N E V A L   N A   K O N S K E J

V sobotu 25. januára 2020 o 15:00 h

v kultúrnom dome

sa tešíme na detičky a rodičov v maskách.

Šikovné mamičky môžu priniesť koláčiky, chlebíčky a iné lakoty pre detičky.


NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK

Vážení spoluobčania od 15.12.2019 bude platiť nový cestovný poriadok, kde došlo pre občanov našej obce k nepodstatným zmenám.  Z dôvodu  zefektívnenia prepravy boli zrušené niektoré doterajšie spoje Jakubovany – LM a späť, ktoré budú zabezpečené spojmi, ktoré premávali priamo k nám. 

Jedná sa o spoje v pracovných dňoch:

  • 5:45 a 15:03 z Konskej, ktoré pôjdu cez Jakubovany do mesta.

  • 6:20 (namiesto 6:25) a 15:40 z mesta pôjdu cez Jakubovany k nám. 

  • Touto zmenou by sa mala predlžiť doba cestovania cca o 8 minút, ale výška cestovného by mala ostať zachovaná ako bola doposiaľ.

Ostatné spoje budú premávať bezo zmien.


Dňa 8.12.2019 o 15:00 hod.

v kultúrnom dome v Konskej


nás príde navštíviť Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

Pre všetky dobré deti, ktoré mu zarecitujú básničku alebo zaspievajú pesničku májú pripravenú odmenu.

Prosíme rodičov, aby do štvrtku 5.12.2019 nahlásili v obchode len poslušné detičky, pre ktoré si má Mikuláš  pripraviť balíčky.

a


Obec Konská zverejnila 20.11.2019

návrh rozpočtu na rok 2020

a

návrh dodatkov VZN na úpravu miestnych daní a poplatkov od 1.1.2020


Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby

do NR SR v roku 2020

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

obeckonskalm@gmail.com

Viac informácií o spôsobe voľby zo zahraničia doručenia žiadosti a voľby poštou nájdete TU


Nábor nových členov Karate Klubu v Liptovskom Hrádku – pozvánkaH u r á     p r á z d n i n y  2019

a

J á n s k a    v a t r a

 Dňa 29. júna 2019 v sobotu sa uskutoční

pre deti pri príležitosti MDD a začiatku letných prázdnin podujatie s názvom

„Hurá prázdniny Konská 2019“

a  večer  po zotmení sa bude páliť 

Jánska vatra.

Pozývame všetky deti a rodičov, aby sa prišli zabaviť.

Hurá prázdniny 2019 – pozvánka

a


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 14.6.2019 


Video z vystúpenia detí pri príležitosti Dňa matiek

19.mája 2019


Deň matiek (otcov)

V nedeľu 19.mája 2019 o 15:00 h

pozývame všetky mamičky na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek.

Taktiež pozývame všetkých oteckov, na ktorých sa doposiaľ zabúdalo

(Deň otcov sme neoslavovali).

Tešia sa na vás vaše detičky, ktoré si pre vás pripravili kultúrny program. Veria, že im dáte prednosť pred MS v hokeji

(naši majú aj tak voľný deň).


Obecná brigáda 2019

Pozývame  všetkých občanov, ktorým záleží na tom, ako naša obec vyzerá, aby prišli na obecnú brigádu, ktorá sa bude konať

v sobotu 13.4.2019.

Hlavne pozývame rodičov všetkých malých detí, aby priložili ruku k dielu pri oplocovaní a úprave priestorov detského ihriska.

Stretneme sa ráno

o 8:00 hodine pri Obecnom úrade.

Čím viac nás bude, tým viac urobíme a skôr skončíme. Odmenou bude dobrý pocit z dobre vykonanej práce, ktorý je na „nezaplatenie“.

Doneste si pracovné náradie /lopaty metly, hrable, sekerky, nožnice, mot. píly,../

Bude zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

 


aDarovanie 2% resp. 3%

pre DHZ Konská

Ak chcete podporiť našich hasičov, tak požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatenej dani a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% resp. 3% pre DHZ Konská.

Obe tlačivá sú priložené a editovateľné.

Ďakujeme všetkým, ktorí poukázaním podielu zaplatenej dane pomôžu k rozvoju nášho zboru dobrovoľných hasičov a k výchove mladých nasledovníkov.

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov zo zavislej činnosti_

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre DHZ Konská


 

 

 


Odvolanie MS Konská

       Po splnení úloh záchranných prác, vzhľadom na to, že už nehrozí  ďalšie  nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a majetku, podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec Konská

o d v o l á v a 

dňa 23.1. 2019 o 17:00 hod.

mimoriadnu situáciu na území  obce.

 

     Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vyhlásenie MS Konská

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 16/1/2019 o 9.00 h

na území obce mimoriadnu situáciu.


Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva na deň 29.novembra 2018 o 17:00 h

ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva našej obce.

Hlavným bodom programu bude zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie funkčné obdobie. 

Pozvánka a program ustanovujúceho zasadnutia dňa 29.11.2018Dňa 8.12.2017 o 15:30 hod. v KD v Konskej

nás príde navštíviť Mikuláš.

Pre všetky dobré deti, ktoré mu zarecitujú

básničku alebo zaspievajú pesničku má pripravenú odmenu.

Prosíme rodičov, aby do piatku 7.12.2018 nahlásili v obchode len dobré detičky, pre ktoré si má Mikuláš  pripraviť balíčky.


Výsledky komunálnych volieb 2018

v našej obci


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce 

Konská
10.11.2018

Kandidáti:

1. Miroslav Kamhal, Ing., 43 r., starosta, nezávislý kandidát
2. Zdeno Lizúch, 63 r., dôchodca, Slovenská národná strana


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Konská
10.11.2018

Kandidáti:

1. Peter Čatloch, 33 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. Andrej Dermek, 29 r., nástrojár, nezávislý kandidát
3. Patrik Dermek, 28 r., pilčík, nezávislý kandidát
4. Marek Husárik, 32 r., referent dopravy, nezávislý kandidát
5. Matúš Kováč, 29 r., machatronik, nezávislý kandidát
6. Peter Kuna, 44 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Zdeno Lizúch, 63 r., dôchodca, Slovenská národná strana


Úradné hodiny zapisovateľky

miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 pre odovzdanie kandidátnych listín na starostu obce alebo poslanca OZ:

Piatok 7.9.2018 v čase od 16:00h do 18:00 h

Utorok 11.9.2018 v čase od 16:00h do 18:00 h 

(od 18:00 h  do  24:00h na adrese zapisovateľky Konská 223)

telefónny kontakt 0911 639 973

(volať mimo úradných hodín)

Posledný termín na odovzdanie kandidátnej listiny

pre voľby starostu a poslanca OZ je

do 11. septembra 2018 do 24:00 h.

(osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie).


Čas zvýšeného nebezpečenstva

vzniku požiaru

– vyhlásený od 21.8.2018 od 7:00 h do odvolania


Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

    • výkon trestu odňatia slobody,
    • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


Počet poslancov pre voľby 2018

do samosprávy obce

(Obecné zastupiteľsvo na roky 2018-2022)


Voľby
do orgánov samosprávy obce Konská

Elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do miestnej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Určenie zapisovateľky pre voľby do samosprávy obce Konská v roku 2018 


Súvisiaci obrázok

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Od 9.júla začala dlhoočakávaná rekonštrukcia miestnych komunikácií:

cesta od mosta po družstvo – stará ulica

(Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 86. 075,94 EUR

cesta k obecnému úradu 

celá cesta popri cintoríne

(financované z vlastných zdrojov obce)


 

Hasičská súťaž o pohár starostu

obce Konská

1.ročník netradičnej hasičskej súťaže

28.7.2018

Poslednú júlovú sobotu sme usporiadali pri miestnom multifunkčnom ihrisku po prvý krát hasičskú súťaž.

Na úvod bol nástup zaregistrovaných družstiev, podanie hlásenia miestnym veliteľom Tomášom Žiaranom okrskovému veliteľovi p. Petrovi Kubovčíkovi. Následne privítal prítomných a hostí starosta obce a predseda DHZ Konská Matúš Kováč ozrejmil súťažiacim pravidlá a podmienky netradičnej súťaže (čerpanie vody z potoka, množstvo úloh a prekážok, sťažené podmienky a útok do kopca).  

Samotná súťaž dalo všetkým pekne zabrať. Domáce družstvo DHZ išlo ako prvé, aby predviedlo ukážku ako by to malo vyzerať a nakoniec sme sa ich rozhodli nehodnotiť, lebo ich výkon bol jednoznačne najlepší. Ako záverečné išlo domáce družstvo seniorov (v útoku so starostom obce), ktoré v konečnom zúčtovaní obsadilo prvé miesto. S minimálnym odstupom skončilo na druhom mieste DHZ Liptovská Ondrašová a na treťom mieste DHZ Veterná Poruba. Na 4.mieste skončili dorastenci DHZ Jamník, ale podarilo sa im poraziť družstvo mužov svojej obce, ktorí vďaka problémom s nasávaním obsadili posledné miesto. 

Akcia dopadla po všetkých stránkach výborne (hlavne počasie a bez úrazu). Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní trofejí a diplomov starostom obce sme si pochutnali na fajnom guláši a čapovanom pivku. Zábavu s hlučnou hudbou ukončili mladí o jedenástej večer. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme, že prijali naše pozvanie a tak prispeli k tomu, že sme sa dobre zabavili, ukázali divákom svoje zručnosti, ktoré boli ocenené nielen pohármi a diplomami ale aj poriadnym potleskom.

Veríme, že o rok sa stretneme opäť.

Pre náhľad fotografií z tejto vydarenej akcie kliknite TU.

 

a

img20180625_14255181 H u r á    p r á z d n i n y   2 0 1 8

Dňa 30. júna 2018 v sobotu od 10:00 h

sa uskutoční pre deti pri príležitosti MDD a začiatku letných prázdnin podujatie s názvom „Hurá prázdniny Konská 2018“.

Pripravený je bohatý program a občerstvenie

(mamičky a starké môžu upiecť a doniesť nejaký koláčik). 

Večer  po zotmení sa bude   pod dohľadom

príslušníkov nášho  DHZ páliť Jánska vatra.

Pozývame všetky deti a rodičov ( aj z okolitých obcí),

aby sa prišli zabaviť a privítať leto,

prázdniny – čas oddychu a dovoleniek. 

img20180509_16364439

 

a

  D E Ň     M A T I E K 

a

a

 

a

Milé mamičky a staré mamky (babičky),

všetky Vás srdečne pozývame na príjemné posedenie 

pri príležitosti dňa matiek, ktoré sa uskutoční

dňa 13. mája 2018 o 15:00 h

v sále Kultúrneho domu v Konskej.

a

Obecná brigáda

Obecná brigáda – jarné

upratovanie

Pozývame zase po roku všetkých občanov už na tradičnú jarnú obecnú brigádu, ktorá sa bude konať dňa 21.4.2018. 
Stretneme sa ráno o 8:00 hodine pri Obecnom úrade.
Doneste si pracovné náradie /lopaty metly, hrable, sekerky, nožnice, mot. píly,../
Bude zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

a

2. Konštiansky batôžkový ples 

2. Konštiansky batôžkový ples

Lístky na ples si môžete zakúpiť

v predajni potravín v Konskej. 

a

a

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dňa 9.12.2017 o 15:30 hod. v KD v Konskej

nás príde navštíviť Mikuláš.

Pre všetky dobré deti, ktoré mu zarecitujú

básničku alebo zaspievajú pesničku má pripravenú odmenu.

Prosíme rodičov, aby do piatku 8.12.2017 nahlásili v obchode všetky dobré deti, pre ktoré si má Mikuláš  pripraviť balíčky.

Výzva na súťaž 

na predkladanie ponúk na výstavbu multifunčného ihriska

Obec Konská, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Konská“

Prílohy na stiahnutie TU!

III. ročník futbalového turnaja

o Putovný pohár starostu obce Konská

Dňa 2. septembra 2017 od 9:00 h. na multifunkčnom ihrisku     

usporiadame v poradí III. ročník futbalového turnaja

o Putovný pohár starostu obce.

Pozvali sme všetky okolité obce, aby si prišli s nami zmerať sily.

Pozývame aj všetkých občanov, aby nás prišli podporiť

a príjemne prežiť posledný prázdninový víkend.  

Počas akcie sa bude variť guláš, čapovať pivo a kofola. 

a

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com

a

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča

 

A

!!! Z M E N A   T E R M Í N U   A K C I E !!!

H u r á     p r á z d nn y  2017

J á n s k a    v a t r a

! ! !     N A    S O B O T U   1.7.2017    ! ! ! 

p o o b e d e     o   1 4 : 0 0 h  

na   ihrisku.

Tešíme sa všetky detičky a môžu so sebou zobrať aj rodičov.

 

A

H u r á     p r á z d nn y  2017

J á n s k a    v a t r a

 Dňa 24. júna 2017 v sobotu sa uskutoční

pre deti pri príležitosti MDD a začiatku letných prázdnin podujatie s názvom „Hurá prázdniny Konská 2017“

a  večer  po zotmení sa bude páliť  Jánska vatra.

Pozývame všetky deti a rodičov, aby sa prišli zabaviť. 

Pozvánka na akcie Hurá prázdniny a  Jánska vatra 2017

DEN MATIEK

a

Obecná brigáda – jarné upratovanie

Pozývame všetkých občanov na obecnú brigádu, ktorá sa bude konať dňa 25.3.2017 .
Stretneme sa ráno o 8:00 hodine pri Obecnom úrade.
Doneste si pracovné náradie /lopaty metly, hrable, sekerky, nožnice, mot. píly,../
Bude zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

a

1. Konštiansky batôžkový ples

11. febrára 2017

Srdečne Vás všetkých pozývame v sobotu 11.2.2017 do kultúrneho domu na prvý batôžkový ples obce Konská.

Do tanca bude vyhrávať hudobná skupina Flash.

Tešíme sa na Vás a veríme, že spoločne dobre zabavíme a do budúcnosti sa náš ples stane neoddeliteľnou súčasťou plesovej sezóny.

a

Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce Konská

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dňa 10.12.2016 o 16:00 hod.

nás príde navštíviť Mikuláš. Pre všetky dobré deti, ktoré mu zarecitujú básničku alebo zaspievajú pesničku má pripravenú odmenu. 

Prosíme rodičov, aby do piatku 9.12.2016 nahlásili v obchode všetky dobré deti, pre ktoré si má Mikuláš  pripraviť balíčky.

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU

Od mesiaca november sa menia úradné hodiny Obecného úradu v Konskej na pondelok a stredu. V stredu budú predĺžené úradné hodiny do 17:30 hod. , aby sme vyšli v ústrety aj pracujúcim občanom, aby si nemuseli brať voľno, keď potrebujú niečo vybaviť.

a

Mesiac úcty k starším “ Jeseň života 2016″

      dsc_3944V priestoroch kultúrneho domu sme sa 22. októbra 2016 v rámci mesiaca úcty k starším stretli s našimi seniormi, pre ktorých sme pripravili krátky kultúrny program. Tentoraz sme privítali aj deti z MŠ Jakubovany, ktorú navštevujú aj naše deti a vnúčatá. Po nich vystúpili najmenšie a staršie deti našej obce a na záver vystúpili dievčatá Izabelka a Linduška, ktoré nám zatancovali na pesničku Ta ne od Kristíny. Bola to ich vlastná choreografia, len na túto príležitosť. Chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, ale aj pani riaditeľke a učiteľke MŠ, pani Kamhalovej, ktoré si s deťmi pripravili program. Poďakovanie patrí aj rodičom detí, ktorí si našli čas a doviezli ich na vystúpenie a skúšali doma deti.

                                   Veríme, že sme našich seniorov potešili, že prežili príjemné posedenie v kruhu svojich vrstovníkov a že im dobre padlo počuť, že nám na nich záleží a že si ich vážime. Prajeme všetkým pevné zdravie a príjemnú prežitie „Jesene života“  

2.ročník Turnaja o Pohár starostu obce
dsc_3861

V sobotu 24.9.2016 sa uskutočnil futbalový turnaj, ktorý bol naplánovaný na 17.9.2016, ale z dôvodu zlého počasia musel byť preložený. Tento raz nám počasie prialo a tak nič nebránilo tomu, aby sme si zmerali sily s pozvanými mužstvami. Turnaj sme odohrali v duchu fair play. Rozhodca Adam Šimček nemusel  udeliť ani  jednu žltú kartu a všetci sme sa dobre zabavili, čo bolo aj hlavnou úlohou turnaja. Veríme, že sa o rok opäť spolu stretneme a možno príjmu pozvanie aj ďalšie tímy, ktorým sa tento rok na preložený termín nedalo prísť. Po vyčerpávajúcom výkone sme si pochutnali na vynikajúcom guláši, ktorý pre nás už tradične pripravili Janka Jamnická s Dankou Žiaranovou. O pitný režim sa starala Gabika Kunová. Všetkým menovaným chceme touto cestou poďakovať, že si našli čas a postarali sa o nás. Odborná komisia určila za najlepšieho hráča turnaja Jožka Bilelika (Beňadiková) a najlepšieho brankára Petra Kunu s viac ako 90% úspešnosťou zákrokov (Konská). Najstarším hráčom na turnaji bol Slávo Marko (Beňadiková) a najmladším David Kamhal (Konská), ktorí boli oporami svojich mužstiev a dokázali sa aj strelecky presadiť. 

Konečné výsledky:

1. miesto – Jakubovany, ktoré obhájili titul z minulého roku

2. miesto – Beňadiková

3. miesto – Konská

Ďakujeme všetkým zúčastneným mužstvám a o rok sa tešíme na 3. ročník.

a

Výzva Policie SR pre občanov,

účastníkov cestnej premávky  

a

Turnaj o Putovný pohár starostu obce

Zmena termínu na 24.9.2016 pre nepriaznivé počasie

Dňa 17. septembra 2016 od 9:00 h. na multifunkčnom ihrisku     

usporiadame v poradí II. ročník futbalového turnaja

o Putovný pohár starostu obce.

Pozývame všetky okolité obce a veríme, že domáci prídu povzbudiť náš tím,

aby sme dopadli lepšie ako minulý rok. 

Počas akcie sa bude variť guláš a čapovať pivo a kofola. 

II. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár starostu obce – pozvánka

ura

Máme nový stan od firmy

MUTTON, s.r.o. (expodom.sk),

ktorý sme pokrstili pri príležitosti akcie

„Hurá prázdniny Konská 2016“ 

 

Pozvánka na akciu

HURÁ PRÁZDNINY KONSKÁ 2016

a

Pozvánka na futbalový zápas Mužstva futbalových zázrakov a starostov Liptova, ktorý organizuje obec Kvačany dňa 18.6.2016

 

a

P o ď a k o v a n i e

Starosta obce a poslanci OZ ďakujú všetkým,

ktorým nie je ľahostajné ako vyzerá naša obec

a zúčastnili sa dňa 16.4.2016 brigády.

Veríme, že o rok sa k nám pridajú aj tí,

ktorým nedovolili iné povinnosti, aby prišli tento rok. 

Ď  a  k  u  j  e  m  e

Pozvánka na obecnú brigádu 16.4.2016  

Anketový lístok na súhlas k pozemkovým úpravám v katastri obce Konskák

 

Anketový lístok ….Kliknite TU

na vyjadrenie súhlasu, či máte alebo nemáte záujem o pozemkové úpravy v katastri našej obce. Po jeho vyplnení ho môžete naskenovať a poslať na e-mail

obeckonskalm@gmail.com 

alebo

poštou na adresu Obecného úradu Konská, Konská 244, 03204

alebo

doručiť osobne do podateľne Obecného úradu.

 

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby

do NR SR v roku 2016

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci  Konská

obeckonskalm@gmail.com

Poučenie

o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt

na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou TU

JUDr. Milan Uličný - vzdanie sa mandátu poslanca OZ

Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Konskej       

Dňa 11.12.2015 doručila Obecnému úradu v Konskej manželka JUDr. Milana Uličného list, v ktorom sa on vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Konská. Ak by tak nebol urobil sám, tak by mu 12.12.2015 mandát zanikol podľa § 25, ods. 2, písm. g)  Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde zákon definuje, že poslancovi zaniká mandát, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Na uvoľnené miesto poslanca obecného zastupiteľstva, nastúpi na najbližšom zasadnutí OZ , v súlade s §51 ods.1  Zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí náhradník p. Andrej Dermek.  Najbližšie zasadnutie je plánované na 18.12.2015, kde p. Andrej Dermek zloží sľub poslanca a starosta mu odovzdá, ním podpísané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Konskej.

DSC_2869

V sobotu nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby všetkým dobrým deťom doniesol za odmenu sladký balíček.  

   Viac fotiek nájdeš tu!

DSC_2616Mesiac úcty k starším “ Jeseň života „

Vnúčatá si pre svojich starých rodičov pripravili krátky program. Starosta privítal pozvaných skôr narodených občanov našej obce a prirovnal ich vek k ročnému obdobiu, ktoré má tiež ako ostatné svoje čaro. Poprial im ešte veľa lásky, spokojnosti a rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších.

Viac fotiek nájdete tu!

DSC_2301

Turnaj o pohár starostu obce Konská 

V sobotu 29.8.2015 sa uskutočnil prvý ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Konská. Turnaja sa zúčastnili zástupcovia obcí z Filištín doliny. Víťazstvo si odniesli hráči Jakubovian a my ako správni hostitelia sme nechali všetkých vyhrať.

Viac fotiek nájdeš tu!

Celkové poradie: 1. Jakubovany,  2. Liptovský Ondrej,  3. Beňadiková,  4.Konská

 

 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Cestovné poriadky
Fotogaléria
Voľné pracovné miesta
Počasie