online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Voľby do NR SR

Elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Vymenovanie zapisovateľky pre voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2020

Michaela DERMEKOVÁ


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby

Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2020

Názov okrsku                  Volebná miestnosť

Volebný okrsok č. 1       Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská

 


Informácie pre voliča


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

č. 351/2019 Z.z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na 

sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby

do NR SR v roku 2020

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

obeckonskalm@gmail.com

Viac informácií o spôsobe voľby zo zahraničia doručenia žiadosti a voľby poštou nájdete TU