online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Voľby do NR SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 30. septembra 2023

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Elektronickú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com

Elektronickú adresu na doručenie
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obcou Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Vymenovanie zapisovateľky pre voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2023

Michaela DERMEKOVÁ


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby

Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2023

Názov okrsku                  Volebná miestnosť

Volebný okrsok č. 1       Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská

 


Informácie pre voliča