online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Daň za psa

Daň za psa pre rok 2016 je 6,00€ na základe VZN č.4/2015-zrušené prijaté opravené VZN č. 1_2016 daň pes , ktoré nadobudlo účinnosť 8.5.2015.
Tu si môžete stiahnúť, vypísať a vytlačiť Evidenčný_list_psa Konská, a doručiť pri jeho prihlásení, kedy mu bude pridelená evidenčná známka obce Konská.