Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Separovaný zber

Obec Konská zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier a plasty. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým využitím vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a energetickým zhodnotením zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa nedajú materiálovo využiť.

PLASTY ŽLTÉ

Áno: PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov.

Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!

Nie: Plastové obaly od oleja, sklo, železo, papier

SKLO ZELENÉ

Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín

Poznámka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať.

Nie: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule

PAPIER MODRÉ

Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier.

Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!

Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.

Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac