online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Účasť na zasadnutiach OZ 2023-2026


2023

Dátum zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Konská

29.3.
2023

10.5.
2023

15.6.
2023

27.9.
2023

6.12.
2023

   

Gabriela

Kunová

  A

 A

A

A

A

A

A

Marek

Husárik

 A

 A

A

N

A

A

A

Zdenko

Lizúch

N

N

A

A

N

A

A 

Ľubomír Husárik

 A

 A

N

A

A

A

A

Andrej

Dermek

Matúš
Kováč

N
_____

N
_____

N
_____

vzdal
_____

A

sa
_____

A

funkcie   k
_____

 20.9.2023
_____

HKO

Pavel Tylka

Desana
Stromková

 A
_____

N
_____

N
_____


A

vzdal
_____


A

sa
_____

A

funkcie    k
_____

 30.6.2023
_____


2024

Dátum zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Konská

27.3.
2024

           

Gabriela
Kunová

A

           

Marek

Husárik

A

           

Zdenko

Lizúch

N

           

Ľubomír Husárik

A

           

Matúš
Kováč

A

           

HKO

Desana
Stromková


A

           

2025

Dátum zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Konská

             

Gabriela

Kunová

             

Marek

Husárik

             

Zdenko

Lizúch

             

Ľubomír Husárik

             

Matúš
Kováč

             

HKO

Desana
Stromková

             

2026

Dátum zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Konská

             

Gabriela

Kunová

             

Marek

Husárik

             

Zdenko

Lizúch

             

Ľubomír Husárik

             

Matúš
Kováč

             

HKO

Desana
Stromková