online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
O obci

Obec sa nachádza v severnej časti Liptovskej kotliny, pod úpätím Západných Tatier, vzdialená od Liptovského Mikuláša 13 km. Založenie obce sa datuje na začiatok 14. storočia. Názov obce sa viackrát zmenil a jeho terajšia podoba Konská sa začal používať od konca 16. storočia. Erb obce je odvodený od odtlačku pečate z roku 1883, ktorý je uložený v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
 
Obyvatelia obce sa živili prevažne poľnohospodárstvom, pasením a chovom dobytka.
 
K zaujímavostiam obce patrí zvonica so zvonom, ktorý pochádza z roku 1919 a budova bývalej evanjelickej cirkevnej školy, postavená v rokoch 1933 – 1936, ktorá dnes slúži na cirkevné účely. V hornej časti obce sa nachádzajú objekty s prvkami ľudovej architektúry.
 
V centrálnej časti obce sa nachádza kultúrny dom, predajňa potravín, modlitebňa a zvonica. Medzi týmito objektmi sú neupravené voľné plochy vhodné na parkové úpravy, s čím sa počíta aj v novom stavebnom pláne, v ktorom ja navrhnutá nová úprava tejto časti obce. Tieto plochy naväzujú na zelenú plochu v okolí kultúrneho domu.
 
V blízkosti obce vyviera minerálny prameň – Medokýš, mimoriadne vhodný ako stolová voda.
 
V katastri obce na úpätí Západných Tatier, v blízkosti Žiarskej doliny sa nachádzajú rekreačné chaty Horec a Baranec.
 
Z obce je možné podnikať pešie túry a cyklotúry do oblastí Západných Tatier a Roháčov.