online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Úradné hodiny Obecného úradu

Ú r a d n é     h o d i n y
Obecný úrad Konská
 
Starosta obce:   Ing. Miroslav  K A M H A L
Pondelok:  7:00 – 15:00
Utorok:  n e s t r á n k o v ý   d e ň
Streda:  8:00 – 18:00
Štvrtok:  n e s t r á n k o v ý   d e ň
Piatok:  7:00 – 13:00
Telefónny kontakt:  0911 595  242
 
Administratívna pracovníčka:  Michaela   D E R M E K O V Á
Streda :  13:45 – 18:00
Piatok :  16:15 – 18:00
Telefónny kontakt:  0911 639  973