online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2022


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Elektronická adresa na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Menovanie zapisovateľky pre voľby

 do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2022

Michaela DERMEKOVÁ,
Konská 223
0911 639 973
obeckonskalm@gmail.com


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022

Názov obvodu/okrsku                   Volebná miestnosť

Volebný obvod/okrsok č. 1        Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská