online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Evakuácia občanov

OPATRENIA PRED EVAKUÁCIOU

 • Vypnúť elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek.
 • Uhasiť otvorený oheň a spaľovacie zariadenia.
 • Uzatvoriť hlavné uzávery vody a plynu.
 • Odpojiť anténne systémy od prijímačov.
 • Pozatvárať všetky okná.
 • Pripraviť si evakuačnú batožinu.
 • Zamknúť dvere bytu, domu.

 

ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ EVAKUAČNEJ BATOŽINY

 • pre deti do 25 kg
 • pre dospelých do 50 kg

 

ČO VÁM NEMÁ CHÝBAŤ V BATOŽINE?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

 

ZOZNAM VECÍ, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ BRAŤ DO ÚKRYTU

 • zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a iné zápalné látky,
 • objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

 

ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH

 • správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
 • neplytvajte vodou a potravinami,
 • udržujte čistotu a poriadok,
 • nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

 

ZÁSADY PRVEJ POMOCI

PRVÁ POMOC – je súbor opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život,
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
 • urýchliť zotavenie.


Ako postupovať?
Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
 • pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
 • pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
 • pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca, venujte pozornosť protišokovým opatreniam.


Pamätajte! Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!