online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Územná plánovacia dokumentácia

Obecné zastupiteľstvo Konskása rozhodlo, že Územný plán obcebude obec riešiť až po komasácií pozemkov v katastri obce.