online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
WiFi pre Teba

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým intrenetom / NGN

Kód Výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Konská

Sídlo: 032 04 Konská 244              

Miesto realizácie projektu: Obec Konská

Nenávratný finančný príspevok : 14. 249,- EUR

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné WiFi pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne:
Externé AP v počte 8 ks:
– detské ihrisko  N 49.1185151 ° E 19.7181067 °
– oddychová zóna minerálny prameň Medokýš N 49.1207340 °E 19.7169426°,
– multifunkčné ihrisko N 49.1173257 ° E 19.7183615 °,
– oddychová zóna N 49.1174117 ° E 19.7145581 ° 
– zástavka autobusu „Hájenka“ N 49.1162807 ° E 19.7195940 °  
– cintorín  N 49.1177769 ° E 19.7150624 °
– cyklotrasa  N 49.1158300 ° E 19.7129649 °
– oddychová zóna( zástavka autobusu, úradná tabuľa – centrum obce)N 49.1187595 ° E 19.7174536 °.
 
Interné AP v počte 3 ks:
 
– obecný úrad, Konská 244,N 49.1187644 °E 19.7167790 °
– knižnica, Konská 244,N 49.1188280 ° E 19.7167991 °
– kultúrny dom. Konská 244, N 49.1188276 °E 19.7165322 °Prístupové body k bezplatnému pripojeniu k Wifi pre Teba obec Konská
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.
Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch www.itms2014.sk;
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky www.vicepremier.gov.sk