online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1357. Pôvodné názvy boli Weresmi-halfalua, Veresmihalfyahaza, Veresfaza, Konska, Konszka. Názov Konská sa uvádza až v roku 1515. Obec vznikla pôvodne v chotári obce Uhorská Ves na majetkoch, ktoré v roku 1309 predal zvolenský župan Egídiovi. V roku 1391 patrila zemianskej rodine Andreánskych, časť Detrichovcom. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, pasením koní a dobytka, neskôr boli známi ako murári a tesári. V roku 1828 stálo v obci 23 domov, v ktorých žilo 221 obyvateľov. V obci bola v roku 1919 postavená drevená zvonica, roku 1934 sa na katastrálnom území obce uskutočnili neúspešné pokusy ťažiť uhlie. V roku 1991 sa osamostatnila od susednej obce Liptovský Ondrej.
       Konská sa nachádza v severnej časti Liptova v strednej časti Liptovskej kotliny v doline potoka Konštianka. Územie Konskej sa prvý krát spomína v roku 1309, keď ho zvolenský župan Donč predal Egidovi. V roku 1310 sa však v listinách spomína aj osada alebo kúria zvaná Radun (sídlo zemana Raduna?), ktorej existencia sa predpokladá v susedstve Konskej. A práve osada Radun sa mala podľa iných autorov stať neskôr Konskou. Obec sa spomína pod názvom “Veresmyahalfalua” ako majetok synov Michala de Tarnochfeu v roku 1391 v rámci majetkovej revízie v Liptove, ktorej produktom bol takzvaný Liptovský register. V 16. storočí sa názov obce uvádzal ako “Konzka” alebo “Konska Wes” a vychádzal z tradičného pasenia koní zemepánmi z Liptovského Ondreja a Beňadikovej na tunajších lúkach. Obec patrila zemanom Lubyovcom, Detrichovcom a Kyselyovcom z Beňadikovej. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo väčšinou poľnohospodárstvom. V roku 1934 tu zaznamenali neúspešné pokusy ťažiť uhlie. JRD bolo v obci založené v roku 1958. Neskôr bolo zlúčené s JRD v Liptovskom Ondreji. Drevená hasičská strážnica a sklad pre striekačku boli postavené v roku 1930. V Konskej stál až do druhej svetovej vojny kamenný vodný mlyn na mletie obilia. Erb obce tvorí v červenom štíte na zlatozelenom vrchu striebroodetý jazdec so zlatými čižmami a klobúkom sediaci na cválajúcom striebornom koni so zlatou hrivou, kopytami a chvostom.