online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 
/ Elections to the European Parliament 2024

 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 


Elektronická adresa na doručenie

žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obeckonskalm@gmail.com
do 22.5.2024


Elektronická adresa na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Menovanie zapisovateľky pre voľby

do Európskegho parlamentu  2024

Michaela DERMEKOVÁ


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Názov okrsku                  Volebná miestnosť

Volebný okrsok č. 1       Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská


 


Informácie pre voliča