online slots malaysia
Stavebný
úrad
Tlačivá
pre občanov
O obci
Evidencia
obyvateľstva
História
obce
Fotogaléria
akcií
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
28.03.2024

Informujeme Vás, že dňa 21.3.2024 od 16:00 h bola vyhlásená na území okresu Liptovský Mikuláš mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom synantropných medveďov v zastavaných územniach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí.
Na zasadnutí krízového štábu 26.3.2024 o 13:00h  za účasti s prizvaných odborníkov a zástupcov miest a starostov obcí boli odprezentované prijaté opatrenia a vykonané záchranné práce v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území Žilinského kraja.
Vedúci zásahového tímu pre medveďa hnedého informoval, že všetky sily a prostriedky sú nasadené k jeho eliminácii a snaha je to stihnúť do štvrka. Podľa informácii ministra životného prostredia sa to podarilo ešte v utorok o 21:50h, kedy bola 3-ročnej samice s váhou takmer 70 kg došlo na lokalite medzi obcami Iľanovo a Závažná Poruba úspešne odstrelená.

Vedúci zásahového tímu ďalej informoval prítomných, že sú pripravené dohody s poľovnými združeniami, aby mohli vykonať v prípade potreby ochranný odstrel medveďa hnedého, ako to môže zásahový tím a polícia. Na základe dohôd, ktoré obsahujú protokol identifikácie synatropného medveďa hnedého, v ktorom je opísaný jeho sociálny status, prehľad hlásení o výskyte problémového jedinca a jeho vonkajšie poznávacie znaky. Nevyhnutnou prílohou formuláru sú audiovizuálne záznamy a mapa výskytov synatropného medveďa hnedého.
Na záver boli prijaté nasledovné úlohy a opatrenia:
V prípade výskytu
 medveďa v zastavaných územniach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí:
a) zabezpečiť informovanie obyvateľov
b) v prípade spozorovania volať na tiesňovú linku 158 alebo 112 a podať o tom informáciu, následne túto skutočnosť oznámiť starostovi obce, ideálne ak to situácia dovoľuje vyhotoviť auidivizuálny záznam (video) alebo fotodokumentáciu do mobilu
c) neodporúča sa v skorých ranných alebo neskorých večerných hodinách zdržiavať mimo zastavané územie obce
d) je potrebné hlásiť každý výskyt, aby bolo možné identifikovať synatropného jedinca


Kontakt
Konská 244 ,032 04
obeckonskalm@gmail.com
044 / 559 52 42
Letecká prehliadka obce
Konská
MUNIPOLIS - Mobilný rozhlas
konskalm heslo:Obeckonska244
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek