online slots malaysia
Stavebný
úrad
Tlačivá
pre občanov
O obci
Evidencia
obyvateľstva
História
obce
Fotogaléria
akcií
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
02.12.2022

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, schválil pre regulovaný subjekt Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš Rozhodnutím č. 0005/2023/V zo dňa 25.11.2022 s účinnosťou od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 takto:

Rozhodnutie č. 0005/2023/V zo dňa 25. 11. 2022

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 
Cena za m3 v €
bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0431 1,2517
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5792 1,8950
Rozhodnutie v úplnom znení najdete na webstránke spoločnosti www.lvsas.sk a v tlačenej podobe na úradnej tabuli v sídle
Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš a v zákazníckom centre.

Kontakt
Konská 244 ,032 04
obeckonskalm@gmail.com
044 / 559 52 42
Letecká prehliadka obce
Konská
MUNIPOLIS - Mobilný rozhlas
konskalm heslo:Obeckonska244
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek