Zasadnutie OZ dňa 9.12.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Konská

Dňa 9.12.2020 o 17:30 h

sa uskutoční 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Konská na obecnom úrade v kancelárii starostu  obce.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.12.2020 s programom