Zasadnutie OZ dňa 5.6.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 24.04.2019 o 17:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka OZ dňa 5.6.2019