Zasadnutie OZ dňa 30.10.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

Dňa 30.10.2019 o 17:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-30.10.2019