Zasadnutie OZ dňa 27.9.2017

Dňa 27. septembra 2017 o 18:00 h

v kancelárii starostu obce

sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v Konskej.

 Program schôdze dňa 27.9.2017.