Zasadnutie OZ dňa 26.8.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Konská

Dňa 26.8.2020 o 17:00 h

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Konská na obecnom úrade v kancelárii starostu  obce.

Pozvánka s programom zasadnutia dňa 26.8.2020