Zasadnutie OZ dňa 26.2.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

Dňa 13.12.2019 o 16:30h (zmena zo 17:30h)

sa uskutočnív kancelárii starostu obce

8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Pozvánka-OZ-26.2.2020