Zasadnutie OZ dňa 24.4.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 24.04.2019 o 17:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-24.4.2019