Zasadnutie OZ dňa 13.12.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

Dňa 13.12.2019 o 17:00 h sa uskutoční

v kancelárii starostu obce

7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré bude posledné v tomto kalendárnom roku.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-13.12.2019