Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

Dňa 10.06.2020 o 17:30h sa uskutoční v kancelárii starostu obce riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej. Na úvod zasadnutia zloží sľub a ujme funkcie poslanca obecného zastupiteľstva náhradník Matúš KOVÁČ za odstupujúceho poslanca Patrika DERMEKA.

Pozvánka s programom OZ dňa 10.6.2020