Zasadnutie OZ 18.4.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 18.4.2018 o 17:30 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.4.2018