Zasadnutie OZ 14.8.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

 

Dňa 14.08.2019 o 17:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia:Pozvánka-OZ-14.8.2019