♦    Voľby do Európskeho parlamentu

a

Elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v obci Konská:

obeckonskalm@gmail.com


Menovanie zapisovateľky pre voľby

do Európskeho parlamentu v roku 2019

Michaela DERMEKOVÁ


Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti  pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov okrsku                  Volebná miestnosť

Volebný okrsok č. 1       Malá zasadačka Kultúrneho domu Konská