Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
SMS hlásnik
SMS hlásnik je vytvorený za účelmi:

ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov
vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov obce/ mesta v oblasti kultúry, osvety, umeleckej činnosti, kultúry a športu
zasielania informácií so života samosprávy
Zákonnosť spracovania osobných údajov je na základe zakona č. 18/2018 Z. z. par. 13 odsek d) až e).
Informácie môžete dostávať z rôznych oblastí, ktoré súvisia s týmito účelmi. Oblasti informácií si stanovuje obec/mesto.

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je správca webového sídla teda obec/mesto, kontaktné údaje sa nachádzajú v pätičke webového sídla.
Sprostredkovateľom je spoločnosť Dobraobec s.r.o., kontaktné údaje sa nachádzajú v pätičke webového sídla a v podstránke technický prevádzkovateľ.

Pri registrácii spracovávame osobné údaje Meno a priezvisko
Mobilné číslo
Emailová adresa (ako nepovinný údaj)
Časové obdobie spracovávania údajov
Osobné údaje sú spracovávané počas obdobia funkčnosti služby, ktorej prevádzkovateľom je obec/mesto.

Práva dotknutých osôb Dotknutá osoba má právo na:
poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa získavajú o dotknutej osobe
poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa nezískavajú o dotknutej osobe
právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby
právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby
právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby
právo namietať spracúvanie osobných údajov právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátene profilovania
Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ neodovzdávajú osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani iným ďalším osobám.

Ako sa odhlásim z odberu SMS? Kontaktujte obec/mesto, ktoré zabezpečia výmaz údajov, ktoré požadujete.

Odber SMS hlásnika

Vážení občania,
Prihláste sa do novej služby SMS hlásnik, ktorý Vás bude informovať prostredníctvom SMS správ o dôležitých obecných informáciach, udalostiach alebo výstrahách v našej obci. Odber SMS správ je bezplatný. Dúfame, že aj takýto spôsob informácii Vám pomôže byť v obraze o dianiach v našej obci.

Registračný formulár