Menný zoznam poslancov obecného zastupiteľstva v Konskej

podľa počtu hlasov získaných v komnunálnych voľbách

10. novembra 2018

 

Funkčné obdobie od 29. novembra 2018 – doteraz

 

1    Marek Husárik, Konská 228, nezávislý,  101 hlasov

2    Patrik Dermek, Konská 275, nezávislý,  99 hlasov

3    Peter Kuna,  Konská 272, nezávislý, 96 hlasov – zástupca starostu 

4    Andrej Dermek, Konská 258, nezávislý, 73 hlasov

5    Peter Čatloch,  Konská 288,nezávislý, 67 hlasov

a

zo 121 platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva 

 

 

a

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Konská

Zásady odmeňovania poslancov

(aj neposlancov)  OZ Konská

s