Oznamy

Dokumenty na pripomienkovanie k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Konská do roku 2022

(zverejnené 16.11.2015)

Prípadné pripomienky nám zašlite na e-mail: obeckonskalm@gmail.com alebo na obecný úrad osobne alebo poštou do 30.11.2015.

formulár_pripomienok_phsr_HL

sprievodny_list_konska

S_PHSR_konska_text_13_11_2015

pripomienky_text_konska

priloha_11_4_reg_11_11_15

priloha_10_3_reg_11_11_15

priloha_9_2_reg_11_11_15

priloha_8_1_reg_11_11_15

priloha_7_monitorovacie_ukazovatele_14_11_15

priloha_6_strom_cielov

priloha_5_SWOT_konska_13_11_15

priloha_4_konska_13_11_15

priloha_3_konska_13_11_15

priloha_2_konska_13_11_15

priloha_1_konska_13_11_15