Daň za psa pre rok 2016 je 6,00€ na základe VZN č.4/2015-zrušené prijaté opravené VZN č. 1_2016 daň pes , ktoré nadobudlo účinnosť 8.5.2015.

Tu si môžete stiahnúť, vypísať a vytlačiť Evidenčný_list_psa Konská, a doručiť pri jeho prihlásení, kedy mu bude pridelená evidenčná známka obce Konská.