Daň z nehnuteľností

Každý, kto sa stane vlastníkom akejkoľvek nehnuteľnosti /pozemok, dom, byt, alebo nastane u neho zmena, je povinný do 30 dní si splniť ohlasovaciu povinnosť daňových subjektov /daň z nehnuteľností/.

Daňové priznanie je povinný podať do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.   

Sadzby dane za nehnuteľnosti od 1.1.2017 sú na základe VZN č.3_2015 dane z nehnuteľnosti a Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 dzn.