online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Zástupca starostu obce

Peter  KUNA
zástupca starostu obce

funkčné obdobie
Od  29. novembra 2018 – doteraz
/poverený zastupovaním starostom obce na celé funkčné obdobie./