online slots malaysia
Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Turistická mapa obce a okolia


 
 
Fotogaléria
Poplatok za TKO

Od 1.1.2017 sa určuje v súlade s prijatým Dodatkom č.2 
VZN č.5_2015 poplatok odpady 
sadzba paušálneho poplatku za zmesový komunálny odpad
 18,00€ na osobu a rok 
a
sadzba poplatku za drobný stavebný odpad
 0,050 € za 1 kg.