Zmluvy 2015

Zmluva o pripojení Dat.centra obci……….zverejnená 31.3.215

Zmluva o dielo PHSR…………zverejnená 27.3.2015

Zmluva o preprave osôb SAD Liorbus………..zverejnená 25.3.2015

Zmluva o združ. fin. prostr. MŠ Jakubovany…zverejnená 24.3.2015

Zmluva_odhŕňanie_snehu_Konská…..zverejnená 24.3.2015

TopSet zmluva pokladňa………zverejnena 14.4.2015

Zmluva o dielo Premier Consulting miestne komunikácie…….zverejnená 17.4.2015

Zmluva o dielo Premier Consulting širokopásmový internet…….zverejnená 17.4.2015

Nájomná zmluva s Agria Liptovský Ondrej………zverejnená 17.4.2015

Topset zverejňovanieonline……zverejnená 19.5.2015

Topset zmluva o aktualizácii dát katastra ……..zverejnená 12.6.2015

Topset zmluva o aktualizácii ……..zverejnená 12.6.2015

Zmluva – činnosť hlavného kontrolóra pre viaceré obce………zerejnená 11.11.2015

Dohoda o dobrovoľníckej činnost………..zverejnená 11.11.2015

Zmluva o dielo …………………….zverejnená 1.12.2015

MAS Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ………zverejnená 11.12.2015 

Premier Consluting EU Zmluva o dielo …………zverejnená 22.12.2015

Premier Consluting EU Zmluva o dielo …………zverejnená 22.12.2015

ARRIVA Liorbus Zmluva o preprave osôb …….zverejnená 22.12.2015

Premier Consulting EU Dohoda o zrušení zmluvy …….zverejnená 5.1.2016

Zmluva o pripojení k IS DCOM ….zverejnená 5.1.2016

BCF Zmluva o dodávke elektriny …….zverejnená 5.1.2016