Zmluvy 2019

Zmluva_odhrnanie_snehu_…………………………… zverejnená 07.01.2019

Dodatok k zmluve o dielo Premier Consluting ……… zverejnený 14.02.2019

Dodatok č.1 k zmluve s VPS LM …………………….. zverejnený 04.03.2019

Darovacia zmluva 674 Pierott, n.o. ………………….. zverejnená 15.4.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR ………………. zverejnená 3.6.2019

Darovacia zmluva 1861 Pierott, n.o. ………………… zverejnená 24.6.2019

Zmluva o dielo TOPSET cintorín …………………….. zverejnená 17.7.2019

Zmluva záložné právo SZRB ………………………… zverejnená 17.7.2019

Dohoda o blankozmenke SZRB …………………….. zverejnená 17.7.2019

Úverová zmluva SZRB ……………………………….. zverejnená 17.7.2019

Zmluva program WinCITY Cintrorín ………………… zverejnená 5.8.2019

Dodatok zmluvy VPS Liptovský Mikuláš …………… zverejnená 14.8.2019

DODATOK č1 k zmluve Agria-obec Konská……….. zverejnená 25.10.2019

Zmluva o buducej zmluve VB ……………………….. zverejnená 30.10.2019

Zmluva o buducej zmluve VB_ECAV ………………. zverejnená 30.10.2019

Kúpna zmluva 3/2019 mantinely ……………………. zverejnená 8.11.2019

Nájomná zmluva COOP Jednota …………………… zverejnená 4.12.2019

Zmluva o budúcej zmluve COOP Jednota …………. zverejnená 4.12.2019

Zmluva SOcÚ URaSP Liptovský Ján ……………….. zverejnená 18.12.2019

Darovacia zmluva Pierott, n.o., ……………………… zverejnená 18.12.2019

Zmluva dotácia MŠ Jakubovany …………………….. zverejnená 18.12.2019

Zmluva o spolupráci GDPR SOcÚ ………………….. zverejnená 31.12.2019