Zmluvy 2017

Zmluva na odhŕňanie snehu ……. zverejnená 2.1.2017

Zmluva TOPSET …… zverejnená 25.1.2017

Kúpna zmluva 1/2017  …….. zverejnená 27.2.2017

Zmluva obce s UPSVaR na aktivačnú činnosť pre UoZ …….zverejená 22.3.2017

Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia digital, s.r.o. …..zverejnená 22.3.2017

Zmluva o spracovaní údajov MAPA Slovakia digital  s. r. o.  …. zverejnená 22.3.2017  

Dohoda UPSVaR  – príspevok na podporu zamestnanosti …….zverejnená 29.3.2017

Zmluva Lextom – príprava ŽNFP rekonšrukcia KD  …….. zverejnená 3.5.2017

Nájomné zmluvy pod a okolo kultúrneho domu  ……… zverejnená 3.5.2017

Objednávka na PD multifunkčné ihrisko ………. zverejnená 4.10.2017

Zmluva projekt. manažment MP Profit PB ………………. zverejnená 25.10.2017

Zmluva o dielo – výstavba multifunkčného ihriska …… zverejnená 24.11.2017

Dohoda UPSVaR §50j ….. zverejnená 27.11.2017

Dodatok č.1 k Dohode UPSVaR §50j …..zverejnený 27.11.2017

Nájomná zmluva pod ihrisko ……zverejnená 27.11.2017

Darovacia zmluva pod ihrisko ……. zverejnená 27.11.2017

Dodatok k darovacej zmluve pod ihrisko ….. zverejnený 28.12.2017

Zmluva Metal Servis Recycling s. r. o. (elektroodpad)…zverejnená 28.12.2017

Zmluva MŠ Jakubovany – dotácia ……. zverejnená 28.12.2017

Zmluva č.4 Rímsko-katolícka cirkev kostol L.Ondrej …zverejnená 28.12.2017

Zmluva č.3 dotácia CVČ LM …. zverejnená 28.12.2017

Zmluva Arriva 2018 …..zverejnená 28.12.2017