Prehľad zápisníc z rokovaní OZ Konská od začiatku funkčného obdobia

 

Zápisnice 2014

Zápisnica 12.12.2014