Zverejňovanie návrhov VZN v procese prijímania na pripomienkovanie do 15 dní odo dňa zverejnenia

Aktuálne nie sú žiadne návrhy VZN