Územná plánovacia dokumentácia

Obecné zastupiteľstvo Konská

sa rozhodlo, že Územný plán obce

bude obec riešiť až po komasácií pozemkov v katastri obce.