Tlačivá a formuláre

Ohlásenie drobnej stavby …….tlačivo s možnosťou vypísania

Žiadosť o príspevok na dieťaťa s možnosťou vypísania

Ohlásenie_SHR_Konská …..Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Zrušenie_SHR_Konská ……Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Evidenčný_list_psa Konská…..s možnosťou vypísania, k prihláseniu psa do evidencie obce

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla VZOR……..s možnosťou vypísania s pomôckou kod_druhu_stavby

Žiadosť o výrub

Žiadosť o výrub……tlačivo s možnosťou vypísania

Oznam o výrube drevín – tlačivo

Oznam o výrube drevín …….tlačivo s možnosťou vypísania