Rok 2020

Rozpočet obce Konská na rok 2020

s výhľadom na roky 2021 a 2022

– schválený 13. decembra 2019

– Uznesením OZ č. 36/2019

– podľa návrhu bez pripomienok

Rozpočet 2020-2022..zverejnený 16.12.2019