Menu
Zber kuchynského odpadu, olejov a tukov
Obec Konská pristúpila od dnešného dňa k zberu kuchynského odpadu, olejov a tukov, čím si splnila povinnosť, ktorá obciam vyplýva zo zákona o odpadoch k 1.6.2021.
Fotogaléria
Verejné vyhlášky
DátumNázovPopisPríloha
28.10.2021Rozhodnutie_Stavebné povolenieR O Z H O D N U T I E ( STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA) Obec Konská ako príslušný stavebný úrad pre stavebníka: Adama Niňaja, Kemi 6 27/4, 031 04 Liptovský Mikuláš p o v o ľ u j e stavba „Rodinný dom“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 252/1 a C KN 253, katastrálne územie Konská.Rozhodnite je v prílohe.c6070_Rozhodnutie(stavebné povolenie-verejná vyhláška)_Adam Niňaj.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac