starosta

1 2 3 7

Zasadnutie OZ dňa 10.6.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

Dňa 10.06.2020 o 17:30h sa uskutoční v kancelárii starostu obce riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej. Na úvod zasadnutia zloží sľub a ujme funkcie poslanca obecného zastupiteľstva náhradník Matúš KOVÁČ za odstupujúceho poslanca Patrika DERMEKA.

Pozvánka s programom OZ dňa 10.6.2020

 

Výzva na predkladanie ponúk“Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej“

Výzva na predloženie ponuky „Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej“

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Príloha č.5 – Výkresová dokumentácia – Technická správa

SK01 – situacia stavby

SK02 – podorys prizemia

SK03 – podorys podlahoveho rostu

SK04 – podorys stropu

SK05 – bocny pohlad na skelet v osi A

SK06 – bocny pohlad na skelet v osi B

SK07 – podorys strechy

SK08 – podorys krovu

SK09 – priecny rez

SK10 – pohlady 1

SK11 – pohlady 2

vykaz drevenych prvkov celkovy

Prílohy k stiahnutiu a doplneniu údajov

Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii

Príloha č.2 – Výkaz výmer

Príloha č.3- Vyhlásenie uchádzača

Príloha č.4 – Návrh Zmluva o dielo

Zasadnutie OZ dňa 13.12.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej 

Dňa 13.12.2019 o 17:00 h sa uskutoční

v kancelárii starostu obce

7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej, ktoré bude posledné v tomto kalendárnom roku.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-13.12.2019

1 2 3 7