Zasadnutie OZ dňa 27.2.2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 27.02.2019 o 17:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-27.2.2019